درد عشق و انتظار، دارم زان شب یادگار، در آن شب سرد پاییز، آهنگ سفر می کردی؛ قسمتی از ترانه ماندگار «درد عشق و انتظار» با صدای زیبای استاد مرحوم ایراج بسطامی برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ