یه آلو بود و یه آلوچه، آلو خیلی دوست داشت با آلوچه بازی کنه بخاطر این گفت میام باهم بازی کنیم آلوچه گفت نه من که هم قد تو نیستم؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت آلوچه و سنگ.