بیا در این وادی پرغبار دمی دیوانه وار عاشق باشیم؛ کلیپ کوتاه عاشقانه با گل های سپید برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ