تیزر کلیپ فیلم سینمایی آتش بار درباره شجاعت و ایثار عوامل نیروی انتظامی با بازی محمد رضا رهبری و کارگردانی مسعود تکاور