یاد بعضی نفرات؛ برنامه ای است در یاد و ستایش اسطوره های جاودان موسیقی در قرن اخیردر هفدهمین برنامه‌ «یاد بعضی نفرات»، «لیلی رشیدی» از «محمدرضا لطفی» گفته است.