با بررسی دقیق‌تر تاریخ مشخص می‌شود، بر خلاف تصوراتی که فراگیر شده، بیشترین کشتارها در طول تاریخ توسط اروپایی‌ها و در اروپا اتفاق افتاده است.