کلیپ کوتاه جذاب برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ عاشقانه با شعر معروف آب دریا گر نتوان کشید، هم بقدر تشنگی باید چشید.هم بقدر تشنگی باید چشید