کارت که لنگه می گی خدا قشنگه، کارت تموم شه میگی دلش چه سنگه، آوردمت در این جهان خود را کشاندی در قفس، دنیای من تنها دلیل امتحانت بود و بس؛ ترانه دلتنگی حمید هیراد برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ