پاییز از راه رسیده، حال و هوای پاییزی رو به خونه‌هاتون آوردین؟ یکی از المان‌هایی که برای دکوراسیون پاییزی خونه‌ها استفاده میشه کدوهای پارچه‌ایه برای همین ما هم توی این ویدیو سراغ آموزش این کدوهای پارچه‌ای رفتیم.