آیتم واسطه_ازدواج قراره از سخت‌گیری‌هایی بگه که برای انتخاب همسر داریم. سختگیری‌هایی که صرفا از یه سری فانتزی‌های ذهنی نشأت گرفتن. مثلا اینکه همسرم باید فلان شغل رو داشته باشه، وزنش فلان قدر باشه و رنگ چشماش فلان طور. این وسط خانواده‌ها هم دارن بهش دامن می‌زنن و نمی‌دونن که تهش یا کلا ازدواج نکردنه یا بد ازدواج کردن! واسطه ازدواج، قراره دست بندازه و چیزایی که برای انتخاب همسر تو ذهنمون هست رو بکشه بیرون و بذاره جلوی چشم‌مون تا بفهمیم خیلی از فانتزی‌های ذهنی‌مون چقدر کودکانه‌ هستن!