آن لعل دلکشش بین وان خنده دل آشوب، وان رفتن خوشش بین وان گام آرمیده، آن آهوی سیه چشم از دل ما برون شد، یاران چه چاره سازم با این دله رمیده؛ کلیپ جذاب «تا کی کشم عتیبت» ترانه با صدای محسن چاوشی برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ روز جهانی حضرت حافظ لسان الغیب