برای جشن می تونید از این ترفند ساده استفاده کنید و بادکنک های دوبل با دانه های خوشگل رنگی بسازید.