چه شبا پنجره رو بستنم تا، عطر یادت نره از خونه من، چه شبا که یاد تو بارون شد، تا سرازیر بشه از گونه من، چه شبا که با خودم جنگیدم، بلکه سرنوشتم رو عوض کنم، عشق با من متولد شده بود، نمی شد سرشتم رو عوض کنم؛ موزیک ویدئوی عاشقانه «کاش ندیده بودمت» با صدای محسن چاوشی