پخش مجموعه مستند «پا به ماه» با موضوع لحظات خاص بارداری از شبکه افق سیما آغاز شد. «پا به ماه» که شامل ۱۰ مستند با موضوع زمان بارداری مادران و تولدهای خاص است.