دلت تهرون، چشات شیراز، لبت ساوه، هوات بندر، غمم هر شب، تنم تبریز؛ کلیپی کوتاه از ترانه جنگ زده محسن چاوشی مناسب استوری و وضعیت واتساپ