جنس پارچه ی من ابر و بادی اَشکی هست به دو قد پارچه نیاز دارین یعنی اگه بخواین قد تونیک ۹۰ باشه باید ۱۸۰ سانت پارچه بخرین. اگه بخواین قد تونیک ۷۵ باشه ۱۵۰ سانت پارچه نیاز دارین این‌تونیک از سایز ۴۰ تا ۴۴میخوره