کلیپ آموزش نقاشی با الگوی کف پا؛ نقاشی با استفاده از اندام بدن یک خلاقیت برای کودکان محسوب می شود.