کلیپی از سخنرانی استاد عالی؛ در آخر الزمان می‌تونیم از برادران پیغمبر اکرم (ص) باشیم، اصحاب نه ها! برادر