انیمیشن جذاب هیولاها در محل کار Monsters at Work قسمت پنجم در آن هیولاها می فهمند که خنده کودکان، ده برابر انرژی بیشتری نسبت به جیغ کشیدن آن ها ایجاد می کند.