پهپاد انتحاری آرش از روی پهپاد هدف کیان توسعه یافته و در نیروی پدافند هوایی ارتش ساخته شده است و نیروی هوایی ارتش هم وارد خدمت شده این پهپاد دارای موتور پیستونی و با بوستر راکتی پرتاب و حدود 2000 کیلومتر برد دارد.