در این سامانه از رادار های جدید حافظ و نجم۸۰۴ برای رهگیری استفاده شده است که توانایی رهگیری همزمان ۱۰۰ هدف را تا برد ۲۵۰ کیلومتری دارد. همچنین این سامانه مجهز به موشک شلمچه۲ است که بردی معادل ۴۰ کیلومتر دارد.