ویدئوی آموزشی برای دوختن هد خوشگل و شیک پارچه ای مو با استفادهاز الگو به شکل پاپیون؛ برای این هدبند پارچه باید غیرکشی باشه،اندازه های مورد نیاز یک مستطیل برای هد 48در15، یک مستطیل برای کاورکش20در6، سه تا مستطیل برای پاپیون ها22در10.5، یک مستطیل کوچیک برای دور پاپیون ها6در5