علی‌اف هم با این کار گور خود را کند. اکثریت مردم آذربایجان شیعه و پیرو امام حسین علیه السلام هستند. این گونه اقدامات غیر مدبرانه موجب تحریک شیعیان می‌شود و موجب مشکلات امنیتی برای دولت ضعیف باکو خواهد شد. سرانجام محتوم دولتی که پشتوانه‌ی مردمی نداشته باشد سقوط است.