از این به بعد میتونید به جای زنجیره های شروع توی قلاب بافی اینجوری یه پایه بلند ببافید.