کلیپ کوتاه از آیات ابتدایی آیت الکرسی سوره بقره ترتیل زیبا و دلنشین با نوای استاد اسلام صبحی