بعضی از مسئولان در چند روز گذشته گفته اند که ۷۰ درصد از مردم ایران واکسینه شده اند. چرا ادعای واکسیناسیون ۷۰ درصدی درست نیست؟