موفقیت رو باید بدستش بیاری... نمیشه بشینی تو خونه صبر کنی همه چیو بیارن دو دستی تقدیمت کنن.. رئیس... حالا معلوم میشه کُت تَنِ کیه!