یه گل قرمز یه شمع روشن، یه شب خوب باشه که تو باشی کنارم؛ کلیپ استوری تولد رفیق برای همه دوستان مهرماهی