هر کی منو دید بعد تو یک شهر رو خبر کرده، می گن مجنون رفته که با لیلی برگرده، آخه دوونه ام کرده؛ کلیپ کوتاه عاشقانه مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ