نگرانتم نگران من نیستی، می گی منو بلدی اما بلد نیستی، تو که می دونی ته بن بستم؛ ویدئوی عاشقانه «نگرانتم» با صدای آصف آریا برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ