حتما نقاشی های سه بعدی را که خیلی هم واقعی و جذاب هستند دیدید این کلیپ نقاشی نردبان با این تکنیک را آموزش می دهد.