دلکم می دانی پاییز و سرمایش فقط بهانه ای است برای گرفتن دستهای تو؛ تکست کلیپ عاشقانه برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ