خدا برای من کافیست؛ کلیپ کوتاه و دلنشین حسبی الله برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ