درد عشق و انتظار دارم زان شب یادگار، آن شب سرد پاییز، آهنگ سفر می کردی، از رهگذری محنت خیز دیدم که گذر می کردی؛ کلیپ استوری درد عشق با صدای سیاوش اسداللهی