آمارهای رسمی می‌گویند 3.5 میلیون دانش‌آموز در طول آموزش مجازی از تحصیل جا مانده‌اند.