سید ابراهیم رئیسی در جریان سفر به کهگیلویه و بویراحمد به راننده خودروی شخصی خود که قصد داشت در مقابل عده ای از مردم که به استقبال رئیس جمهور آمده بودند توقف نکند تذکر جدی داد و گفت: دفعه بعد خودم پشت فرمان خودرو می‌نشینم.