کلیپ کوتاه و غمگین برای چهلمین روز از دست دادن پدر مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ