کلیپ جالب از خلاقیت برای بازی سرگرم کننده کودکان که با ماژیک نقاشی کنید روی سطح صیقلی و اون رو توی آب بذارید