آه از دوری، هر شب هستم حرم تو ولی می بینم که خوابم انگار؛ یک کلیپ دلنشین کوتاه با نوای حسین طاهری برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ