ماجرای جمع کردن کارتن خواب ها در دهه شصت از زبان استاد رحیم پور ازغدی.