سیاهرگ باب در درس زیست 10 از مطالبی هست که طراحان به طریقه های مختلف در سوالات ازش استفاده میکنن، و چون با قسمت های مختلف در ارتباط هست دست طراحان رو برای سوالات ترکیبی حسابی باز میزاره اینجا تمام نکاتشو برات بررسی شده