دیدید مادرا تا می‌خوان برای پسراشون دختر پیدا کنند اول از قد و رنگ چشم و اینای دختر میپرسن؟، این دوربین مخفی رو ببینید. این‌بار مادر دخترا تو خیابون پسرا رو بررسی می‌کنند. واکنش پسرا دیدنیه