روایت استاد شوشتری از علامه حسن زاده درباره عرش اعظم و عرش عظیم و زنده شدن دل با ذکر