موشن تکست جالب در مورد علت سکوت معنادار سلبریتی ها در برابر قدرت نمایی ایران.