در سامانه همدم بعد از رد کردن پیشنهادات رایگان، نیاز است که بسته تهیه کنید، در این ویدیو با روند خرید بسته آشنا می‌شوید.