مهمترین چیزی که در تهیه قهوه ترک باید بهش توجه بشه،خود قهوه ست، قهوه باید تازه باشه، کاملا پودری و ارد مانند اسیاب شده باشه.