بعضی اوقات فونت فارسی در برنامه فتوشاپ بهم می ریزد و نقطه ها و حروف مقطع می شوند با این ترفند اصلاح آن را یاد بگیریم