دکتر سید محسن میرباقری: در ضمن انجام غسل واجب یا مستحبی تان نیت غسل زیارت امام حسین علیه السلام هم داشته باشید.