کلیپ عجیب از شکار حیوانات در حیات وحش که یک تمساح بوسیله یه کروکدیل عظیم الجثه خورده می شود.