بازسازی یکی از نوحه های معروف مرحوم سعادتمند ،نوحه خوان قدیمی ‎یزد، توسط ‎ارکستر سمفونیک با صدای سید احمد دشمه